Aksaray 1 Şubesi

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Eğitimciler Birliği Sendikası Amasya Şubesi 7.Olağan Genel Kurulu, 22.10.2022 tarihinde Amasya Rehberlik Araştırma Merkezi adresinde aşağıdaki gündemle 09.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihte toplantı yeter sayısı sağlanamazsa ikinci toplantı 23.10.2022 tarihinde çoğunluk sayısı aranmaksızın aynı gündemle aynı yer ve saatler arasında yapılacaktır.

        GÜNDEM:

     1. Açılış
     2. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı
     3. Divanın oluşması
     4. Divanın gündemi okuması
     5. Protokol konuşmaları
     6. Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması
     7. Denetleme Kurulu raporunun okunması
     8. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibrası
     9. Zorunlu organların ve üst kurul delegelerinin seçimi
    10. Dilek ve temenniler
    11. Kapanış

Genel Kurul Kararı İçin Tıklayınız.